+48 71 7981414 +48 577 691 414

 
Kolorem zielonym oznaczone są w kalendarzu wydarzenia związane z Queen’s School of English.

START- Termin rozpoczęcia nowego semestru

END-Termin zakończenia semestru

PUB QUIZ-Termin kolejnego spotkania w Pubie

MOCK EXAM-Próbny egzamin środroczny

FREE DAY-Dzień wolny od zajęć